Home page > Aktuality > Doškolovací intenzivní výcvik

Doškolovací intenzivní výcvik

Ve dnech 17. - 28. srpna letošního roku proběhl u 41. mechanizovaného praporu Doškolovací intenzivní výcvik známý pod akronymem DIV. Takřka osmdesát nových příslušníků 4. brigády rychlého nasazení absolvovala náročnou přípravu, během které se stali plnohodnotnými členy jednotky. Tento náročný dvoutýdenní výcvik se týká každého nového příslušníka 4. brigády rychlého nasazení, bez rozdílu hodnosti a předešlé zkušenosti.

 

“Smyslem DIVu je dostat do nově příchozích naše Standardní operační postupy (SOP) a specifické drily tak, aby v rámci organické jednotky věděli co dělat v různých situacích a byli plnohodnotnou oporou ostatním při plnění úkolů.”

 

DIV je koncipován tak, aby každý nový příslušník jednotek 4. brigády rychlého nasazení poznal a vstřebal standard, který je u jednotky zaveden. Počínaje úpravou výstroje přes znalost výzbroje, činnost s bojovou technikou, po součinnost s jednotkou na úrovni družstvo, četa a rota. Výcvik je náročný nejen fyzicky, ale i psychicky. Vojáci jsou prakticky 16 hodin denně pod dohledem 10 instruktorů, kteří předávají dříve nabyté zkušenosti z výcviku i zahraničních operací.

 

“Nováčkům se věnuje zhruba 10 instruktorů - velitelů různých hodností. Mezi nimi jsou i čerstvě povýšení vojáci, kteří tak implicitně nabírají zkušenosti s vedením lidí, nováčků. To je hrozně důležité pro jejich další činnost u organických jednotek, kde budou nadále plnit roli mentorů.”

 

V průběhu výcviku jsou nováčci jednotky seznámeni se všemi aspekty služby u jednotek 4. brigády rychlého nasazení. Důraz je kladen na Taktickou přípravu a Bojové drily, kde si vojáci procvičí součinnost ve vyšších celcích. V rámci střelecké přípravy se seznámí s manipulací se všemi zbraněmi mechanizované jednotky, tedy s útočnou puškou BREN 2, pistolí CZ Phantom, odstřelovací puškou SVD a kulometem MINIMI. Na střelnici si všichni prošli třemi pracovištěmi, kde absolvovali důkladné proškolení na manipulaci a ostrou střelbu s útočnou puškou BREN 2 a pistolí CZ Phantom. V neposlední řadě všichni absolvovali spojovací přípravu, topografickou přípravu, tělesnou přípravu, zdravotnickou přípravu a plánovací proces.

 

“Absolventi DIVu jsou de facto plnohodnotnými příslušníky jednotky, znají zavedené standardy jednotek 4. brigády rychlého nasazení a v rámci organické jednotky tak plní úkoly v souladu se zavedenými normami. Přesto je čeká ještě dlouhá cesta, každý voják se má pořád co učit.”

 

DIV u 41. mechanizovaného praporu absolvovali noví příslušníci praporu a jednotek Velitelství 4. brigády rychlého nasazení. Celkově DIV dokončilo 61 vojáků. V letošním roce to byl první a poslední výcvik tohoto charakteru u 41. mechanizovaného praporu pro náročné plnění dalších úkolů souvisejících s držením pohotovosti NRI a pandemií COVID-19.

Fotogalerie

Nahoru