Aktivní záloha


znak_mr_az.jpg

Rozsáhlá historie mechanizované roty aktivní zálohy (dále jen AZ) 41. mechanizovaného praporu sahá až k 1. 7. 2007, kdy bylo rozhodnuto o vybudování jednotek AZ pod vybranými bojovými útvary Armády České republiky. To znamenalo vítanou změnu a z toho pramenící diverzifikaci schopností jednotek AZ, jelikož do té doby tvořily majoritní složku tzv. Krajská vojenská velitelství, specializují se hlavně na strážní službu. A během těchto událostí vznikla i jednotka AZ 41. mechanizovaného praporu, jež nejprve tvořila mechanizovanou četu a až k 1. 7. 2017 se početně rozšířila na mechanizovanou rotu. Již od počátků působení však jednotka několikrát prokázala své slibné adaptační schopnosti a to například při mezinárodním cvičení PATHFINDER nebo prvních bojových střelbách v roce 2008.

V současné době je mechanizovaná rota AZ dislokována v Žatci a tvoří ji tři mechanizované čety a jedna minometná četa. V organizační struktuře 41. mechanizovaného praporu působí mechanizovaná rota AZ jako záloha velitele praporu, což ve vážném případě potřeby znamená mnoho potenciálních možností využití. Kupříkladu může mechanizovaná rota AZ doplnit profesionální roty 41. mechanizovaného praporu. Tento status proto obnáší značné psychické a fyzické nároky na každého člena jednotky, a tomu úměrné požadavky na připravenost mechanizované roty AZ jako celku dle standardů 4. brigády rychlého nasazení. Nicméně i právě proto se mechanizovaná rota AZ těší hojnému zájmu dobrovolníků o službu v ní. To dokládá fakt, že si i přes mírnou fluktuaci udržuje vysokou naplněnost svých stavů. Zajímavá je i demografická struktura jednotky. Věkový průměr činí 30 let a většina příslušníků má za sebou navíc několikaletou službu v AZ. Pestrá je též škála civilních zaměstnání. V jednotce působí třeba řemeslníci, drobní živnostníci, sportovci, studenti, učitelé, podnikatelé, nebo právníci či vědci.

A právě díky perspektivnímu mužstvu a zejména pravidelným cvičením, které jsou vedeny profesionálními instruktory Armády České republiky, se mechanizovaná rota AZ může směle řadit mezi nejlépe vycvičené jednotky AZ v České republice. Každým cvičením se jednotka zdokonaluje a hrdě připravuje k plnění úkolů bojového i mírového charakteru po boku svých profesionálních kolegů z řad Armády České republiky a Integrovaného záchranného systému. Tomu odpovídá i výzbroj, kterou mechanizovaná rota AZ využívá k výcviku. Příkladem se jedná o útočné pušky CZ 805 BREN, příslušné zaměřovací přístroje pro denní a noční střelbu, k podpoře bojové činnosti obrněný transportér KBVP Pandur II a minomety vz. 82.

Mechanizovanou rotu AZ 41. mechanizovaného praporu pregnantně vystihuje i znak, který si v roce 2018 oficiálně za svůj zvolili její příslušníci. Hlavním motivem znaku je bájný pes Kerberos bránící vstup živých do světa mrtvých a před kterým se i ti nejsilnější vždy třásli hrůzou. To odráží nadšení jednotky bránit svou vlast. Trojhlavý pes dále symbolizuje tři mechanizované čety a had na ocasu minometnou četu chránící mechanizované rotě „záda“. Trojúhelníkový tvar představuje dynamiku, sílu a zdatnost. Dvojitá hradba v pozadí vychází z původního středověkého erbu královského města Žatec, pod jehož hradbami byla v roce 1421 poražena vojska křížové výpravy. Důležitou roli ve znaku hrají dále i barvy. Kombinace karmínového lemu trojúhelníku značí dle tradic prvorepublikové armády příslušnost k pěchotě a navíc současnou barvu baretu 4. brigády rychlého nasazení. Citronově žlutá dříve označovala příslušnost k jezdectvu, nyní ve znaku odkazuje na mechanizovanou pěchotu. Modrá je tradiční barvou královského města Žatec, kde jednotka AZ 41. mechanizovaného praporu vznikla a kde funguje i dnes.

web_az.png
 

                                                              aktivni info 1  

                                                          aktivni info 2   

                                                     aktivní info 3

                                                aktivní info 4

                                          aktivní info 5

Přílohy ke stažení

Fotogalerie